Prvi izvještaj o danim preporukama za Zadarsku županiju


        U veljači 2019. g. projektni partner Sveučilište u Zadru i vanjski stručni suradnik Doc.Dr.Sc. Josip Ražov izradili su Prvi izvještaj o danim preporukama za Zadarsku županiju za razdoblje IV/2018 – XI/2018. (Cijeli izvještaj nalazi se u prilogu.)

            Analizom ulova dobila se mogućnost predviđanja pojave i potrebne informacije za preporuku za poduzimanje mjera zaštite protiv određenog štetnika. Isto tako, poljoprivredni proizvođači aktivno su surađivali s nama tijekom obilaska terena te su samim time naučili kako pregledavati lovke te detektirati određenog štetnika; stoji u Izvještaju.  

            Projektom je nabavljena tematska oprema te je na području Zadarske županije uspostavljena mreža agrometeoroloških stanica, vizualnih postaja s kamerama i lovki s feromonima. Agrometeorološke postaje, odnosno njihov softver omogućava praćenje, alarmiranje i uzbunjivanje proizvođača kada je potrebna primjena sredstava za zaštitu bilja. Svrha vizualnih stanica i lovki s feromonima je procjena pojavnosti biljnih štetnika koja omogućava poljoprivrednim proizvođačima da odmah po prvim ulovima i dosegu kritičnog broja na terenu ciljano suzbijaju štetnike.

            U sklopu provedbe projekta kontinuirano se provodi aktivnost davanja preporuka poljoprivrednim proizvođačima s ciljem smanjenja troškova i ostvarenja ekonomske i ekološke koristi. U 2018. godini objavljene su ukupno 34 preporuke putem Viber grupe AgroprognozaEU Zadar i web stranice www.agroprognoza.eu, a od rujna 2018. godine preporuke se objavljuju i putem radija i lokalnih glasila.                     

            Ako imamo na umu kako se većina poljoprivredne proizvodnje i dalje odvija na konvencionalan način koji podrazumijeva upotrebu pesticida, tim je veći značaj projekta PESCAR koji ima za cilj smanjenje štetnih utjecaja prekomjerne i često nepotrebne upotrebe pesticida na ljudsko zdravlje i okoliš. 

                       

             

Provedba projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction financira se iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 511.393,35 EUR-a, odnosno 85%. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke. Glavni cilj projekta PESCAR je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije u HR i Hercegovačko – neretvanske i Zapadnohercegovačke županije u BiH u svrhu zaštite prirode.

Prvi izvještaj o danim preporukama za Zadarsku županiju.pdf