Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Održana 2. radionica u sklopu projekta PESCAR
17.07.2018. Zadarska županija

Održana 2. radionica u sklopu projekta PESCAR

Edukacija za poljoprivredne proizvođače

Više
Poziv na 2. radionicu u sklopu projekta PESCAR
06.07.2018. Zadarska županija

Poziv na 2. radionicu u sklopu projekta PESCAR

Edukacija za poljoprivredne proizvođače

Više
Preporuke za Hercegovačko-neretvansku županiju
05.07.2018. Novosti

Preporuke za Hercegovačko-neretvansku županiju

Obavijest br. 1

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 72,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 56,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 74,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 62,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 64,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18.07.2018. 20:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Zadar 23°C 23°C